Home Wireless from Provargo (cloud)

Wireless from Provargo (cloud)

คุณทราบหรือไม่ว่า ทุกๆการเสริฟเครื่องดื่มบนบาร์ คุณมักจะมียอดเงินที่รั่วไหลออก มากพอๆกับยอดขายที่ขายได้?

แต่วันนี้อาจจะไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปแล้ว!!

ที่นี่คุณสามารถเรียนรู้วิธีการควบคุมเงินที่อาจจะรั่วไหลออกทั้งหมดของคุณได้ โดยเราขอนำเสนอระบบจาก ระบบรินจ่ายแบบไร้สาย (Wireless dispensing system) "ProCloud" จาก Provargo หรือ วิธีแก้ปัญหาไร้สายจาก Auper
 

 

 

Cloud based WallRack

มีระบบกา รทำงานที่สามารถคุมได้อย่างเต็มรูปแบบ ตามแนวคิดเดนมาร์กดีไซน์

Provargo ได้สร้างระบบ WallRock แบบ Cloud โดยจำนวนของ WallRack จะขึ้นอยู่กับจำนวนขวดเครื่องดื่มในบาร์ ลูกค้าสามารถตั้งหรือกำหนดให้เครื่องแสดงความสว่างและสีของ WallRack แต่ละ

 

อันได้ และเครื่องยังมีความน่าเชื่อถือ (reliable) และถูกต้องแม่นยำ (accurate) อย่างมาก ในการนับการไหลของของเหลว และการเปลี่ยนขวดด้วย timestamps โดยที่เครื่องดื่มในแต่ละหยดนั้นได้รับการอนุมัติโดย National Weights and Measures

ข้อมูลการรินเสริฟทุกๆหน่วยจะถูกส่งไปยังระบบคลาวด์ (Could) อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทั้งหมดจะปรากฏในรายงานโดยละเอียด The Cloud-solution จะมีการนำเสนอภาพรวมและการปร

ะมวลผลของข้อมูลเพื่อให้เจ้าของสามารถตรวจสอบร้านค้าได้อย่างทั่วถึงและง่ายมากๆในเวลาอันสั้น

 • คุณจะได้รับรายงานแบบ timestamps เป็นรูปภาพประกอบเพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์ภาพรวมได้ง่าย และยังสามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยัง Excel ต่อไป
 • คุณสามารถควบคุมและเห็นภาพรวมของการรินเทของเจ้าหน้าที่บาร์ จากการรายงานของเครื่อง
 • ระบบจะสามารถรวบรวมข้อมูลจากเครื่องในสถานที่ต่างๆ
 • คุณสามารถเห็นภาพรวมที่แท้จริงของระดับสต็อกในปัจจุบันจากทุกจุดขายได้ง่ายและรวดเร็ว
 • ง่ายต่อการจัดซื้อสินค้าครั้งต่อไปเพื่อนำมาเติมเต็มในนครั้งต่อไป
 • ProCloud App สามารถแจ้งเตือนแบบ PUSH Notification สำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น สต็อกคงเหลืออยู่ในระดับต่ำแล้ว หรือ แอบมีการเปลี่ยนขวดเครื่องดื่มออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น

For further information please contact us or visit www.provargo.com

 

 

 

ไม่ต้องนับเงินอีกต่อไป คุณไม่ต้องไปคุมร้าน เพราะพนักงานของคุณจะเป็นคนทำ

ถ้าคุณต้องมาคอยดูการขายเบียร์ในระบบ POS คุณคงต้องให้พนักงานของคุณช่วยนับทุกอย่าง และพวกเขาก็รู้ดี

ระบบวัดเบียร์ Auper คือระบบที่คุณควรลงทุนอย่างยิ่ง ซึ่งจะให้คุณได้ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานจากพนักงานแต่ละคน ระบบวัดเบียร์จะช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพและคงคุณภาพของพนักงานได้อยู่หลังร้าน และให้รางวัลกับธุรกิจ และสามารถสร้างฐานธุรกิจได้จากต่ำที่สุดได้

Auper เสนอทางเลือกการควบคุมเบียร์ 2 ทาง:

ขั้นที่ 1 เริ่มวัดระดับเบียร์จากแก้วขนาดต่างๆ กัน โดยใช้ระบบการวัดนี้ การที่จะใช้ระบบ คุณต้องอ่านค่าก่อนนำไปเปรียบเทียบกับรายงานผลการขายของพนักงานแต่ละคน การวัดสามารถอ่านได้จากการแสดงผล พิมพ์ออกมาได้จากโปรแกรม Draught Manager ทุกความคลาดคเลื่อนจะโชว์ให้เห็นการทำงานของพนักงานแต่ละคน

ขั้นที่ 2 จะถูกแสดงผลโดยระบบ Draft Manager Live ระบบจะติดตามผลการเสิร์ฟเบียร์ในระบบ POS ในแต่ละแก้ว เบียร์ที่ถูกเสิร์ฟจะถูกบันทึกและนำมาเปรียบเทียบกับรายงานผลของระบบ POS ระบบนี้จะไม่มีรายงานความแปรปรวน มันจะโชว์สาเหตุของความแตกต่างว่ามันมาจากไหน และเกิดขึ้นเวลาใด นีคือการวัดผลอย่างสุดโต่งเพราะพนักงานรู้ว่าเขากาลังโดนประเมินจากการขายเบียร์อยู่ตลอดเวลา

Draft Manager Live คือระบบการวัดเบียร์ที่รวมกับ Live POS interface ทั้งสองอย่างนี้ในการขายเบียร์จะแสดงผลใน Draft Manager เพื่อนามาเปรียบเทียบกัน ระบบนี้ทำงานอยู่หลังระบบของ POS หรือระบบ Windows อื้นๆ ที่มีเครือข่าย POS
ทุกครั้งที่ที่จ่ายเบียร์ถูกใช้ ข้อมูลเวลาและปริมาณจะถูกส่งไปที่จอการแสดงผล

 • ในแต่ละแก้วจะมีการแสดงผลอย่างใสสะอาดตามจำนวนที่เติมเข้าไป จำนวนที่เติมจริงจะบอกเป็นนาที
 • ทุกครั้งที่มีออร์เดอร์เบียร์บนระบบ POS จะมีบันทึกเวลาในแต่ละขนาดแบรนด์และจะไปแสดงผลที่จอแสดงผล
 • ระบบจะเปรียบเทียบเบียร์ที่ถูกเสิร์ฟและเบียร์ที่ถูกขายในทันที คุณสามารถเห็นข้อแตกต่างได้ทุกเวลาบนจอแสดงผล
 • รายงานจะถูกพิมพ์ออกมาอัตโนมัติในทุกช่วงกะเวลาที่กาหนด หรือคุณสามารถพิมพ์ตอนไหนก็ได้
 • ข้อมูลบันทึกเวลาจะบอกได้ว่าเวลาไหนควรดูที่กล้องวงจรปิด

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก: www.auper.com